Early Neurological Stimulation (ENS)

Wij doen bij elke nestje en alle pups Early Neurological Stimulation (ENS). Wij starten op dag 3 en voeren deze handelingen dagelijks uit, 14 dagen lang. Hieronder leggen wij graag aan je uit wat ENS precies inhoudt, waarom wij dit doen & wat de voordelen zijn van ENS. 

Wat is Early Neurological Stimulation (ENS)?

Bij ENS worden dagelijks vijf kleine handelingen uitgevoerd bij iedere pup. Deze simpele oefeningen produceren neurologische prikkelingen bij de pup die zich anders in dit levensstadium niet zouden voordoen. In ieder geval moeten de oefeningen steeds nauwgezet en voorzichtig worden uitgevoerd.  Niet meer dan eenmaal per dag en nooit langer dan drie tot vijf seconden per oefening. Wanneer pups worden blootgesteld aan Early Neurological Stimulation ervaren zij een milde vorm van stress. Stress heeft in onze samenleving een nogal negatieve klank, maar milde stress kan ook positieve effecten hebben. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat ENS-pups als volwassen honden beter kunnen omgaan met spannende situaties dan honden die als pup niet neurologisch zijn gestimuleerd.

Welke handelingen worden er bij ENS uitgevoerd?

De methode bestaat uit vijf simpele handelingen die dagelijks bij iedere pup afzonderlijk moeten worden toegepast en in één sessie dienen te worden uitgevoerd. De stimuleringsoefeningen geven de pup een grote voorsprong. Elke stimulatie hoeft slechts tussen de 3 en 5 seconden te duren. De vijf handelingen zijn als volgt:

  1. Taststimulering. Er wordt met behulp van een wattenstaafje zachtjes tussen de teentjes van de pup gekieteld. Er hoeft geen reactie van de pup waargenomen te worden.
  2. Hoofd omhoog. De pup wordt met beide handen in een verticale houding vastgehouden, met zijn hoofd omhoog. 
  3. Hoofd omlaag. De pup wordt goed vastgehouden terwijl hij in een verticale positie wordt vastgehouden, met zijn hoofd naar beneden.
  4. Op de rug. De pup wordt op zijn rug in de palmen van de handen gelegd. De pup mag verder slapen of zich verzetten. 
  5. Temperatuurstimulatie. Er wordt een vochtige handdoek gebruikt die minstens vijf minuten in de koelkast is gekoeld. De pup wordt op de doek geplaatst, met zijn voeten naar beneden. Houdt de pup niet tegen als hij zich wil verplaatsen.

Wat zijn de opbrengsten van ENS?

De aantoonbare voordelen voor pups die aan dit systeem van stimulatie werden blootgesteld zijn: een beter hartritme, een sterkere hartslag, een  grotere adrenalinestoot, hogere stresstolerantie en een grotere ziekteweerstand. Uit onderzoek blijkt dat pups die volgens deze methode geprikkeld werden actiever en nieuwsgieriger waren, maar ook beter presteerden in onderlinge competitiespelletjes. Daarnaast was het probleemoplossend vermogen van de pups beter ontwikkeld dan bij pups die zonder deze prikkelingen waren opgegroeid. ENS-pups die in een doolhof werden geplaatst, reageerden kalm en maakten weinig fouten. Pups die geen ENS-handelingen hebben gekregen, begonnen te piepen en maakten veel fouten. Door deze simpele ENS-handelingen hebben de pups dus een voorsprong om stabielere honden te worden.
(bron: Puppy Culture, 2015).